En kort presentation av de böcker jag gjort

Lika/Unika

Lika / Unika
Möten med människor

Lika/Unika

"Varje människa är unik och samtidigt är vi alla lika"

Människor som möts förändrar världen. I denna storslagna bok möts människor, personer från olika världsdelar, i bilder tagna av Bruno Helgesson. Men lika stort är mötet mellan dem och oss, vi som får ta del av bokens sällsamma bildsviter.

Lika/Unika är en fotobok för nyfiken begrundan och personlig reflektion. En bok för dig som är intresserad av människor i andra kulturer. För dig som reser i verklighet och fantasi och som vill tro att alla människor är lika unika.

Bruno har i denna bok visat en annan sida än naturfotografens, han har nämligen förenat de två rollerna som dokumentärfotograf och hjälparbetare.

Lika/Unika

Hans fotografiska uppdrag präglas av klarsynthet, humor och en ständig beredskap för det oväntade ögonblicket. Han är ofta på resande fot, men återvänder alltid till den faluröda skolan i Havsjö på småländska höglandet. På hemmaplan arbetar han också som huvudlärare vid Fotoskolan / Viebäcks Folkhögskola.

Ett bildspel med bilder ur boken kan du se genom att klicka här.

ISBN: 91-88238-51-2
Gullers förlag

 

Huset

"Huset som ville ha en trädgård
- Ett hem i världen"

en bok av Lars och Louise Danielsson och Bruno Helgesson/N

Huset

En berättelse om hur olika livsmönster representeras och utvecklas inom det civila samhället. Därmed stärks det demokratiska livet i vår vardag.

Louise Danielssons kraftsamling kring sin trädgård ger hopp till den svage. Det går att skapa ett paradis på en stenig åker - om viljan är stark. Och beredskap finns att acceptera misstag. En lärorik resa i ord och utsökt tolkat bildmaterial av naturfotografen Bruno Helgesson.

Berättelsen handlar också om Markenkooperativet, som verkade i över två decennier. Författarna Lars och Louise Danielssons nära och inspirerande förhållande till alternativa filosofier i såväl USA, Uganda på 1960-talet och i Sverige beskriver - med många tänkvärda exempel - en möjlig väg mot harmoni och gemenskap.

"Det är också en bok om Skönheten.
Skönheten i ett liv som två människor lever tillsammans. Skönheten hos växter och djur, solstrålar och moln, regn och snö. Skönheten i linjer och volymer, toner och tystnad."
Ur Jan Danielsons förord

Huset

 

Lika / Unika

I Brunos senaste bok möts människor från olika världsdelar.

Människor som möts förändrar världen!

Huset