Guinea-Bissau

Guinea-Bissau

Sverige har i många år bistått landet. Jag var där för att se hur hjälpmedel använts. Vi möter ett mycket fattigt land som har många olika folkstammar. Ute i byarna träffar vi på folk som verkligen ser vilda ut. Naturen är intressant.

Föreläsningen är 80 min lång. Du kan även beställa den för 40 min.

Lika / Unika

I Brunos senaste bok möts människor från olika världsdelar.

Människor som möts förändrar världen!