Bildkomposition

Bildkomposition

Första delen har jag en teoretisk genomgång med overheadmaterial där jag går igenom kompositionens grunder.

Därefter visar jag diabilder på olika exempel av det jag undervisat om. Föreläsningen passar skolor, fotoklubbar och andra sammanhang där bildframställning ska genomföras.

80 min.

Lika / Unika

I Brunos senaste bok möts människor från olika världsdelar.

Människor som möts förändrar världen!