Människor

Människor

Jag har haft förmånen att få resa till ett 50-tal olika länder för att fotografera. Under dessa resor har jag mött massor av intressanta människor och människoöden. Jag berättar om dessa människor.

Ett möte med en medmänniska är oerhört intressant. Ibland blir det djupare bekantskap ibland bara ett ögonkast men du förstår ändå att ni har samma tankar trots olika kultur och språk.

Föreläsningen är 80 min.

Lika / Unika

I Brunos senaste bok möts människor från olika världsdelar.

Människor som möts förändrar världen!